Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka světová 13. část

22. 3. 2016

        Válka světová část. 13

Přání toto bohužel se nevyplnilo. Neutrálové sice prostředkování neodmítli, žádají však přesné prohlášení, jaké podmínky Německo se svými přáteli klade, čtyřdohoda však prohlašuje, že právě nyní, když sama na válku jest  co nejlépe připravena, nepřijme podmínek žádných, než úplné pokoření svých protivníků. Takovými prohlášeními vyjednávání o mír vázne. Na bojištích jen samé přípravy, nikde podstatných změn. Francie prohlašuje, až bude moci sama vyrobiti jeden milion střel denně a je také denně vystřeliti, že bude Německo poraženo a ta možnost, že bude nyní v době nejkratší. Z toho viděti nejlépe mírové nálady. Mezi tím co na bojišti trochu ticha rozvířeny jsou vlny života politického. Všude staré veličiny ustupují do pozadí. V Rakousku padlo ministerstvo Dr. Körbra po šesti týdenním úřadování. Proti nemu, protože chtělo vyřizovati vše ústavně a ne císařským nařízením, povstali Němci a Uhři, kteří se báli, že jim vyrovnání Stürkhem v jejich prospěch vyjednávané rozbourá. Proto se Dr. Körber jako poctivec vzdal. Sestavení nového ministerstva bylo svěřeno bývalému ministru financí Dr. Spitzmüllerovi, kterého, když nepovedlo se mu ministerstvo sestaviti, následoval hrabě Clam-Martinic. Tento napřed vystoupil z volebního komité velkostatku konservativního, prohlásil se za pravého(?) Rakušana, povolal do ministerstva dva České Němce Dr. Urbana a Dr. Bärenreithera a vládu nastoupil. V řadách konzervativního velkostatku povstali mu u upřímně česky smýšlejících velkostatkářů nepřátelé, což bylo příčinou, že i na veřejnost dostaly se jindy tajné zprávy v lůně velkostatku a  že ve smyslu tom ve jménu stejně smýšlejících Českých velkostatkářů dal veřejně proti vystouplým členům směřující prohlášení hrabě Lažanský. Jak by na toto jednání asi hleděl + hrabě Jindřich Clam Martinic, strýc výše uvedeného a povaha třeba i v státních službách se nacházející Česká a národní.

Dne 30.12. konána slavná korunovace císaře Karla I. na krále Uherského. Ač přípravy byly neslýchané, dopadla korunovace jen obřadně a císař ještě ten den k večeru se do Vídně vrátil. Oposice Chorvatů se vůbec korunovace neúčastnila a opsice Uherské, ač konečně většině podlehla, prohlašovala slavnostně, že předseda ministerstva Uherského Štěpán Tiszo není povolaným zástupcem země, aby jako takový vložil korunu na hlavu královu. Z rozporů těchto prý povstala krise ministerská. Tak tehdy končí rok 1916 a zanechává špatné začátky svému nástupci, roku 1917.

Rok 1916 z hlediska domácího:

Počasí bylo většinou studené a mokré, tak že slunných a teplých dnů v létě bylo velmi málo.

Sklizeň až na žita a brambory byla prostřední a bylo znáti, že není umělých hnojiv a silných rukou k vedení pluhu. Ač ženy co nejvíce se namáhaly, přece síly jejich k dnešnímu intensivnímu hospodářství nestačí a práce, zejména orání vázne. Toto bylo viděti nejlépe po sklizni veškerého obilí a okopanin. Nebylo nic zoráno a jenom náhoda, že do Vánoc nezamrzlo, posloužila  že pole doorány a příprava k jarnímu setí dokončena.

Ceny obilní i dobytka upraveny dle cen vládou nařízených, cen tak zvaných maximálních. Tyto však lidé se nebojící po straně překračovali a obiloviny až o 40% dráže v malém prodávali. To se rozumí, že nemohli takovou příležitost si nechati ujíti páni mlynáři, kteří ceny mouky teprve zvýšili a tuto prý až za 3-4 koruny za kilo prodávali.

Přes všecko špatné poasí, nedostatek léků a i lékařů, jevil se stav zdravotní obyvatelstva zdejšího velmi uspokojivě, tak že úmrtí lidí mladých neb i jinak starších, zde ani v jednom případu nebylo. V zastupitelstvu není změn, neb musí vše zůstati při starém, až by se všichni voliči z pole vrátili. V tomto roce přistavěny dva nové domky, (pan učitel Peterka a Karel Svoboda) č. 101-102.

Kéž, jestli se dočkám konce roku 1917, budu moci do těchto vzpomínek psáti vzpomínky radostné a povznášející.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář