Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka světová 1.část

15. 3. 2016

 Válka světová 1914,15,16,17,18

1.část

K počasí méně příznivému dolehla na občanstvo, zejména na rolnictvo a obchodnictvo rána krutá – totiž válka Rakousko Srbská. To, co zažilo občanstvo v posledních dnech měsíce července, není pamětníka, ba snad nikdy se v Rakousku, zejména v Království Českém nestalo.

V měsíci červnu odbývaly se velké manévry v Bosně a Hercegovině, jimž přítomen byl následník trůnu arcivévoda Ferdinand Este se svojí chotí. Po odbytých manévrech prohlížel města anektovaného území a byl v Sarajevě i se svojí chotí, když na ně zůstal pumový atentát bez výsledku, zastřelen ranou do krku a choť jeho do života.

V pěti minutách byli oba mrtvi. Vrazi byli chyceni, mladý 19ti letý student Princip a tiskař Čabrinovič (+ v lednu 1916 v Terezíně)

Ti ve vyšetřování přiznali, že byli takřka najati, ba i v balení a házení bomb cvičeni vysokými vojenskými hodnostáři Srbskými. Protože mimo to trvalo již déle vření mezi Rakouskem a Srbskem a sváděna na Srbsko velkosrbská propaganda, která prý usilovala o odtržení Bosny a Hercegoviny od Rakouska a utvoření velkého státu Srbského, zvítězila strana válečná u vlády Rakouské, byly Srbsku diktovány podmínky  za jakých chce Rakousko od nepřátelství ustati. Bylo to zejména vydání majora Tangoviče, který přímo za tvůrce atentátu byl označen, zavedení vyšetřování proti každému podezřelému – rozpuštění různých spolků přičemž činilo si Rakousko nároky, by bylo svými diplomaty účastno na vyšetřování a i trestání obviněných a hlavně na odstranění nějakého velkého obrazu v přijímací síni Srbského ministerstva vojenství, na němž prý myšlenka Velkosrbska  jest vyobrazena.

Když do 48 hodin, totiž do 25.7. večera nebyla Srbskou vládou splněna výše uvedená přání,byla prohlášena v Rakousku mobilizace 8mi armádních sborů, mezi nimi oba České ( 8 a 9) a zaveden nucený odvod koní. Dne 28.7.1914 byla pak vyhlášena oficielně válka.

To, co v těchto dnech se pak dělo, dojista zaslouží zaznamenání pro budoucnost.

Jakmile mobilisace byla prohlášena, rozjeli se na automobilech, (které na tu dobu byly všem majitelům zabaveny) poslové s vyhláškami a návody po obcích. V poledne 26.7. byla mobilizace prohlášena a dopoledne 27.7. shromáždili se na obci povinni do 37 roků (v Bysni Tuřanech 29) a ubírali se na dráhu do Slaného. Jaké to bylo loučení lze si domysliti, když loučili se otcové rolníci, obchodníci, dělníci od svých rodin až 6 dětí čítajících a když zůstala v některé rodině jen žena doma. Stalo se, že rukoval majitel, mužská chasa, pak koně, tak že ve statku neb obchodě zůstaly jen ženy a děti. Obilí na poli, časté přepršky – síla dělná a tažná na bojišti. Ve dnech 29.7. a 2.8. museli se všecky koně, které byli za schopné uznány opět před odvodní komisi předvésti, která pak svou potřebu kryla.

Prvý den bylo v Slaném odvedeno 150 koní, které hned na dráhu odvedeny a zvláštním vlakem do Prahy poslány. Vcelku bylo ve Slaném odvedeno 650 koní, za ně dostali majitelé poukázky na 880 až 1.400 Kor., které jim mají býti během 8mi neděl berním úřadem vyplaceny. Mimo to mají se poskytnouti též potahy volské – to tak že snad doma nezbydou jen nepotřebné mrchy. Jest to také hned znáti. Před třemi týdny byli tažní voly k dostání za 80 hal. Vstouply nyní až na 1.08 Kor. Ještě by do žní a řep měla vypuknouti kulhavka a neštěstí bylo by dovršeno.

To se rozumí, že hned nesvědomití obchodníci ve městě i venkově byli se zdražováním potravin na místě, následkem čeho vydalo místodržitelství normální tarif všech potřeb a slíbilo přísně trestati necity.

Po odchodu domobranců nastalo trochu klidu, tím více když jen umístěni v Praze nebo ve svých okresních městech, kde jsou posádky. Aby trochu dán obraz co sil pracovitých ubylo a jak obchody zarazily, poznamenávám, že od Bolzánů v Slaném povoláno ku plukům 18 úředníků a 160 dělníků – mnoho továren na nábytek, různé stroje hospodářské a stavitelé zastavili práci. Mladí lékaři, jednoroční dobrovolníci a důstojníci povoláni ku svým plukům. Říká se, že dosavadní mobilizací postavilo Rakousko na bojiště 700.000 mužů a jak zavolá druhou výzvu ( do 42 roků) nabude z polovice mobilizovaných sborů 900.000.

Tímto ruchem také dotčeny jsou dráhy, na nichž mimo materiál válečný nic se nevozí, ba na některých i osobní doprava zcela jest přerušena.

Dne 3.7. došly rozkazy k mobolisaci veškerých sborů armádních, že musí rukovati všichni vojáci do 42 roků a letos odvedení nováčkové. 1.8. přišla zpráva, že mobilizuje Rusko, následkem čehož podalo mu Německo ultimátum. Též Francie mobilisuje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář