Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka světová - 3. část

15. 3. 2016

         Válka světová - 3. Část

Odvedenci z 26.10. byli zařazeni hned do linie a cvičeni při nedostatku zbraní bez těchto. Sotva nařízeno narukování ročníků 1878-1890, od 25.1  do 15.2.1915  vypsány nové odvody ročníků 1891, 1895 a 1896 na 15.2. až 3.4. a čeká se revise ročníků 1892, 1893, 1894. Koně, které jak v přípřežích tak u vojska zmzačili a skoro zničili, vrací se nyní rolníkům v ceně 70 – 200 K. jsou však v takovém stavu, že není k uvěření, co muselo takové zvíře zkusiti a co také vydrží. Všeobecně se nabádá ku šetření s potravinami, tak i s palivem a svítivem. Do mouky pšeničné a žitné musí se míchati 30% mouky částečně bramborové a ječné. Obilí počíná se nedostávat. Dávají se již předpisy mnoholi se má krmit a mnoholi se má síti. Velké mlýny zastavují mletí a malé prý mají zásob do dubna. Pekárny přestávají péci a některé pečou tak malý a drahý chleba až bědno. Bochník, který stál 52 ha. Stojí nyní 84 hal. Olej není k dostání, petrolej za cenu dvojnásobnou. Stříbrné peníze jsou stažené, tak že 5, 2 a 1 koruny jsou dnes vzácností, zlaté však není ani viděti. Jsou jen nově vydané papírové dvoukoruny, které jsou z tak špatného papíru,že se na čtvrtky přelamují a na staré bankocetle upomínají.

1.3. do dnešního dne není na žádném bojišti žádného vítězství a žádných porážek.Dnes je jedna strana na vrch, zítra druhá. Houževnaté boje jsou v Karpatech, kde vojsko obou stran trpí zimou a mokrem, tak že se zdá, že přírodní nepohody a z nich plynoucí již nemoce ponejvíce zatím v Uhrách ( cholera, svrnitý tyf a neštovice) zkosí více životů než samotné zbraně. V Srbsku, kde se pokusily tři divise Bavoráků o štěstí a byly na pořád zahnány a zničeny, jest prý cizího vojska nyní úplně prosto. Nejvíce rozruchu vyvolává blokáda Německých ponorných člunů vůči Anglii a Francii. Tyto ponorné čluny ničí veškeré obchodní lodě, které přivážejí poživatiny a snad i válečný materiál z Ameriky a vůbec ze zámoří. Tomu brání se Severské státy a i Anglie počíná s odvetou. Říká se, že jsme s Německem do nových žní dosti zásobeni, proto ale přeci provádí se soupis obilí a mouky i u soukromníků a ukládá se více mouky a to míchané (válečné) na osobu a den neptřebovati než 20-24 deka. Přitom se moc vysoko skákat nebude. Aby pak co nejvíce obilovin se naselo a bramborů nasázelo, nařízeno omezení pěstování cukrovky, ba rozorávány jsou vojenská cvičiště (Praha-Klatovy) na něž se mají brambory nasázet. Jest však obava, že ten kdo bude sázet, nebude sklízet, neb již dnes lid v průmyslových krajích říká, že když bude zle, půjde se tam kde co bude, zejména na pole s rannými brambory. Vůbec prosperita do budoucna jest spíše víc a více zachmuřena než dříve, zejména když se při právě provedeném revidování zásob domácích seznalo, že jsou praskrovné a že sotva při největší šetrnosti nám do žní vydrží. Co pak, jestli nám je ještě vyvezou?

Ještě nedokončeny odvody ročníků 1891,1895,1896  při nichž odvádějí 70%, již jsou na duben a počátek května vypsány odvody ročníků 1873,74,75,76 a 77 a nová klasifikace koní. Ze všech odvedených dostali osvobození ti odvedenci, kteří jsou horníky nebo dělníky v továrnách, které pro stát pracují. (Bolzán)

Až do března nebyly zde zrovna mimo tuků a omastků znát následky války v cenách dobytka hovězího a masa. Nyní však již sem docházejí lifranti vojenští a stoupl v týdnu cent živé váhy dobytka jatečného ze 1,04 na 1,40 K a masa na krámě z 1,84 na 2,30 K. Sádlo i lůj dostane se někomu jen kdo má protekci, arciť za hodně peněz. Dneska je již viděti, že zde schází mnoho lidu. Náves prázdná, hospody, kdyby nebylo Poláků tiché a bez hovoru také prázdné. Jen Poláci, ač někteří tam celý svůj majetek na pospas nechali, jsou veselejší mysle a když mají peníze pijí, tancují a zpívají, ku konci pak obyčejně se poperou. Jsou sice výjimky, ale poznali jsme, že v celku jsou líní a kořalové i mezi ženskými, jimž už čistý list je slabý. Pracovitost jejich dokáže následovné: Stát na ně platí na osobu a den 70 hal. stravného. Zdá se to málo, ve velkém však prostá ale dobrá strava se dá připravit. Někteří šli dělat Bolzánovům, která firma je dost respektovala a postavila je, ač nejsou, mezi lepší dělníky, čímž se stalo,že vydělávali 4 K denně. Tu jim přestalo okr.hejtmanství platit oněch 70 hal. A oni řekli, než by se z výdělku, sice lepší než z podpory měli stravovati, raději pracovat nebudou a spokojí se se 70 hal. A proto myslím, že bude štěstí pro nás i pro ně, když se co nejdříve domů dostanou. Toto moje přání splněno a oni Poláci kteří nemuseli, nebo nechtěli se sami živiti převezeni 26.3. do baráků pro u Chocně postavených a ti kteří jíti nechtěli byli poukázáni najíti si soukromé byty, sami si je platiti a se ze svého stravovati. Zůstalo tu tak asi 20 duší, kteří prý se ale odtud také brzo odstěhují. Štěstí ještě, že nevyskytly se nemoce, které při dnešním jarním počasí dojista by těžko daly se obmeziti. Při jejich odchodu přejeme jim štěstí!!!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář