Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1935

16. 4. 2016

                     Rok 1935

Leden byl teplý. Teplota neklesla po – 10’C, většinou se udržovala mezi -2’C a -7’C. V první polovici ledna sněžilo, ale sněhu bylo celkem málo. Počátkem února nastaly větry zejména 3 února řádila prudká sněhová bouře. Teplota poklesla v noci i na -12’C. V polovici února se oteplilo a do konce měsíce udržovala se teplota mezi + 4 a + 12’C. Po 6 březnu opět se oteplilo, teplota se udržovala mezi + 6 a + 10’C a neklesla pod bod mrazu. Dne 29 března řádila orgánová sněhová bouře, provázená blesky a hřímáním. Natropila velké škody na stromoví, střechách, plotech i na polích. Po bouři klesla teplota až na -4’C. Počátkem dubna byl mírný, druhá polovice chladná a deštivá. 1 května řádila opět sněhová vánice při denní teplotě + 1’C, ráno -1’C. Chladno a noční mrazy až – 6’C v první polovici května natropily na stromoví hojně škody. Teprve po 20 červnu se oteplilo a řádila tropická parna až + 40Č na slunci. Celý červenec a srpen byla veliká vedra, srážky vodní zcela nepatrné, nebo žádné. Vše na poli usychá. Obilí, brambory i řepa. Jsou špatné vyhlídky na dobré žně. Teprve v říjnu přišly deště, ale zachránily jen trochu cukrovku. 24 října po celý den sněžilo a vše bylo pod sněhem jako v lednu. Teprve po 3 dnech sníh zmizel.

Sucho letošního roku bylo příčinou, že sklizeň byla o 40 až 50% menší než v letech minulých. Rovněž ovoce bylo většinou drobné a nevzhledné, které když se očesalo, dlouho nevydrželo. Ceny obilí byly stanoveny obilním monopolem a byly zavedeny mlecí výkazy, aby mohla býti kontrolována spotřeba obilí a mouky.

Rozpočet pol. obce Bysně na r. 1935 jeví se takto:

Schodek z r. 1934 činí 53.059,40 Kč

Řádná spotřeba na 1935 36.656

Úhrada 3.686

Schodek 32.970 Kč

Oba schodky činí 86.029,40 Kč

Obecní hospodářství je v kritické situaci. Není peněz na úroky a úmory půjček v peněžních ústavech, není na sociální péči, tisíce dluží obec místní školní radě, není mnohdy ani na výplatu odměny obecnímu poslovi.

Dne 19 května 1935 byly konány v pol. obci Bysni volby do poslanecké sněmovny a do senátu.

Poslanecká sněmovna 387 hlasů, neplatné 3

Sněmovna 353 hlasů, neplatné 3

Dne 26 května 1936 byly konány v pol. obci Bysni volby do okresu a do země.

Okres 374 hlasů, neplatné 3

Země 372 hlasů neplatné 3

Dne 1 prosince 1935 konány byly osadní volby vTuřanech. Průběh voleb byl tento:Oprávněných voličů bylo 342, nevolilo 27, platných hlasů bylo 293, neplatných 22

Obdržely kandidát. listiny stran:

Čís. 1. Komunist. Čs. 107 klasů 6 mandátů

2. Domovina 74 4

3. Soc.demokrat. 68 3

4. Živnost.obch. 44 2

Úhrnem: 293 hlasů 15 mand.

Dne 19 prosince 1935 konala se volba starosty osady Tuřan a obecní (osadní) rady.

Byli zvoleni: starosta: Josef Šmaus, zámečník, Tuřany 47

Nám. Starosty: Frant. Frolík, tesař Tuřany 76

Radní: Václav Šupík, Alois Železník, Jaroslav Záluský.

Rodičovské sdružení při zdejší škole a učitelský sbor uspořádali v zimních měsících šk. r. 1935/36 „polévkovou akci“ pro dítky nezaměstnaných a chudých rodičů. Bylo vydáno 2.800 porcí polévek po 50 hal, a to 3x týdně po 100 porcích.

Na polévky přispěli:

Učitelský sbor 50,- Kč

Sbírkou vpřiškolených osadách 907,60

Z vánoční dětské besídky 150

Rodičovské sdružení opatřilo 292,40

Celkem: 1.400 Kč

Pan Josef Kšanda zBysně daroval pro školní kuchyni 12 kg hrachu, pp. Waldekové, majitelé parního mlýna ve Studeněvsi 20 kg pšeničné mouky.

Školství 1935/36

Počet tříd“ 4 a 1 zat. pob. u III. tř, žactva 179, měšť. šk. 46, gymn. 4.

Učitelstvo: Matěj Polach def. tříd. učitel, Aloisie Fialová, Bedřich Šimůnek, Karel Průša, Miloslava Kopecká, Marie Průšová uč.dom.nauk.

Opravy a zařízení: Kolna, v níž je školní kuchyně opatřena novou taškovou krytinou, opravena pokrývačem střecha na hlavní budově a budovách vedlejších, poškozená omítka opravena. (náklad asi 2.400 Kč)

V r. 1935 přestavěl svůj domek čís. 50 pan Rudolf Bauer, na sev. straně při státní silnici v Tuřanech, jinak žádná novostavba nebyla v obci provedena. Na samotě „Tumlplac“ vystavěna stodola.

Dne 14 prosince 1935 vzdal se p. president Dr. T. G. Masaryk pro stáří a churavost úřadu presidenta republiky. Ponechán mu „presidentu Osvoboditeli“ až do smrti prezidentský plat a zámek v Lánech k obývání.

Dne 18 prosince 1935 byl zvolen o ½ 11 hod. dopol., vpamátném Vladislavském sále na hradě pražském presidentem republiky, spolupracovník Masarykův, zahraniční ministr Dr. Eduard Beneš, 340 hlasy ze 440 platných lístků.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář