Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1933

11. 4. 2016

                           Rok 1933

V lednu sněžilo a teplota poklesla až na -17’C, což trvalo až do konce ledna. Teprve počátkem února se oteplilo na + 5’C až na + 10’C. Po celý únor byly mírné noční mrazy. V březnu se oteplilo až na + 16’C, avšak počasí bylo větrné. 20 března řádila bouře se sněhovou vichřicí, (103 km v hodině), která natropila mnoho škod, zvláště na střechách a kolnách. Na sta tašek háků bylo strženo na zemi. Počasí stále větrné s nočními mrazy. Též duben byl větrný a suchý. První menší deštík přišel 7 května. První větší srážky přišly 10 června. Krupobití, které postihlo obec 15 června, udělalo mnoho škod. Ve druhé polovici června, v červenci a srpnu bylo velké sucho a obilí spíše uschlo, než dozrálo. Teprve v listopadu přišly deště. Nejvíce byly postiženy traviny a okopaniny.

Žně byly slabé, zrno lehké, slámy málo.

Po žních byl 1q pšenice za 140 Kč, žita 80-85 Kč. Brambor bylo velice málo, rovněž cukrovky, která byla s velkými potížemi z utvrdlé země vyorávána. Po strychu bylo 20 -50 q. Zeleniny, zejména karfiolu a okurek málo, ovoce drobné a málo. Jedině jablek a hrušek bylo dosti, avšak málo obrostlých.

Koncem roku nastal veliký pokles cen u vepřového dobytka.

Hospodářské poměry se ani letos nezlepšily a v prosinci hlášeno přes 700 tisíc nezaměstnaných. Rovněž mnoho tisíc inteligence jest bez zaměstnání. Továrny v městech se zavírají buď pro nedostatek práce, nebo ze spekulace podnikatelů. Tím zmenšily se státní příjmy a stát byl nucen k oživení podnikání vypsati „půjčku práce“ která vynesla přes 1,5 miliardy Kč.

Nezaměstnaní dostávají poukázky na poživatiny, za něž konají menší potřebné práce, jako odstraňují sníh, upravují cesty, vyhazují škarpy a. j.

Dne 2 března 1933 konaly se odvody z obce Bysně. Z 21 branců nebyl odveden nikdo.

Oslava 28 října, 15 výročí trvání republiky, konána za účasti všeho státotvorného lidu. Zvláště okázalé byly oslavy samostatnosti v Praze.

Do nové místní školní rady byli 8. 11. 1933 zvoleni obecním zastupitelstvem tito členové:

p. Josef Knobloch, rolník z Bysně čp. 6 (za obč.k.)

p. Karel Bečvář, rolník z Tuřan ( za komun.k)

Náhradníky: pp. Antonín Hofman, Josef Zaňák a Antonín Ešler.

Členové za Libovici:p. Antonín Chyský kolář , za Studeněves

p. Josef Horáček, žel. zřízenec

Zástupce školy: p. Matěj Polach řídící uč, pí Aloisie Fialová def. učitelka

Předsedou zvolen: p. Antonín Chyský z Libovice, místopředsedou p. Josef Knobloch z Bysně

Dne 12 prosince 1933 zemřel veliký státník Dr. Antonín Švehla, bývalý ministerský předseda, vůdce republikánské strany. Týž dovedl spojovati a zmírňovati různorodé zájmy politických stran pro dobro republiky. Pochován byl v Hostivaři za účasti p. pres. T. G. Masaryka, členů vlády a tisíců lidu.

Učitelský sbor uspořádal v zimních měsících šk. roku 1933/24 „polévkovou akci“ pro školní dítky nezaměstnaných a chudých rodičů. Bylo vydáno 2.550 polévek a to 3x týdně po 100 porcích.

Na polévky přispěli:

Místní školní rada v Tuřanech                        300 Kč

Učitelský sbor obecné školy                                    65 Kč

Městská spořitelna v Slaném                                  20

Sbírkou v poškolních osadách                              315,20 Kč

Z dětského divadla 18.3.1934                               375

Celkem:                                                               1.275,20 Kč

Školství v r 1933/24

Počet tříd: 4+ 1 zat. pobočka u II. tř, žactva 190, měst. šk. 63, gymn. 2, jinam 2.

Učitelstvo: Matěj Polach def .říd. uč.,Aloisie Fialová, Rudolf Pergl, od 1. 11.1933 na měšť. šk. dívčí do Slaného,Bohumil Hanzlík přikázán od 1. 9. 1933 na měšť. šk. chlap. do Nového Strašecí, Marie Poučová, Josef Zahrádka, Jarmila Sedloňová od 1. 9. 33 do Slaného, Mil. Kopecká dovolená, Jan Rosenkranc 1.11.1933 - 31.1.1934, Valdimír Duchek 1. 12.- 31.12.1933

M. Kopecká místo R. Pergla, J. Rosenkranc za nemoc. A. Fialovou, V. Duchek za nemoc. Mil. Kopeckou.

Opravy a zařízení: Nový plot mezi dvorem a zahr., přestavěny pilíře, opravena poškozená omítka na šk. Budově, nové škrabadlo u hlavních dveří.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář