Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1928

7. 4. 2016

                          Rok 1928

Rok tento byl celkem suchý. Suché mrazy v měsíci únoru poškodily hodně ozimy. V březnu bylo počasí příznivé, avšak 17. Dubna napadlo na 20 cm sněhu a tím se jarní práce na poli zpozdily, Konec dubna byl teplý, květen byl však studený a květy ovocných stromů hodně pomrzly, neboť teploměr klesl pod -0’C. I červen byl chladný a větrný a obilí i okopaniny zdržely se ve vzrůstu. Léto bylo velmi suché, teplota v mnohých dnech dosáhla + 40’C - + 48’C, deště vzácné. O žních bylo počasí příznivé a obilí brzy sklizeno. Ačkoliv slámy bylo málo, sypalo obilí obstojně. Výnos cukrovky málo uspokojoval. Ovoce, vyjma švestek, urodilo se hojně.

5. května 1928 byl zvolen nová obecní pokladník, p. Matěj Polach, řídící učitel v Tuřanech, který 26. srpna 1928 převzal od strosty Čeňka Knoblocha pokladní hotovost, pokladní knihy, vkladní knížky a cenné papíry obce Byseň-Tuřany.

Stará studna na Ryngoltě byla vyčištěna a přikryta pro bezpečí cementovými plotnami.

V srpnu 1928 konány velké vojenské manévry mezi divisí pražskou a litoměřickou. Hlavní utkání bylo v kraji našem. Občanstvo naší obce i obcí okolních projevovalo velký zájem o toto cvičení. Eskadry bojových a pozorovacích letadel, obrněná auta, tanky, obrněný vlak, brigáda jezdectva (2.000 jezdců), která nocovala v Tuřanech, těšily se pozornosti malých i dospělých, vždyť to bylo vojsko naše, československé.

Jelikož dosavadní strážník Antonín Řach vzdal se své funkce, zvolen po konkursním řízení novým obecním sluhou (poslem) p. Václav Hartman, holič z Tuřan za 12 Kč denní mzdy, 300 Kč ročního ošatného a 100 Kč roč. příspěvku na byt.

Dne 2. Prosince 1928 konaly se volby do okresního a do zemského zastupitelstva na základě zákona o reformě veřejné správy. Volba za politickou obec Byseň (osady Tuřany a Byseň) konána ve školní budově a měla klidný průběh.

Výsledek volby do okresu byl tento:

Voličů 398 (mimo 2 cizí) = mužů 194, žen 204

Volilo: 364 voličů = mužů 178, žen 186

Platných hlasů bylo 359, neplatných 5.

Obrdžely kandidátní listiny tento počet hlasů:

Čís. 1.Čsl. strana lidová                           16 hlasů

        2.Čsl. strana nár. demokrat.             24

        3.Čsl.strana živnost. Obchod.         12 

       4.Čsl. strana soc.demokrat.               47

       5.Čsl. strana nár.social.                     38

       6. Republikánská str.                         74

       7. Komunistická str.Čsl.                    148

Kandidát. Listiny viz. P-187/1  Celkem:   359 hlasů   

Výsledek voleb do zemského zastup. Byl tento:

Volilo  364 voličů

Platných hlasů bylo 361

Obdržely kandidátní listiny počet hlasů:

1/Čsl.strana nár. social.                           43 hlasů

2/Deutsch.Arberts.u.Wirtsch                      2

3/Republikánská str.                                     69 hlasů

5/Čsl.strana lidová                                        16

6/Deutsch. Nat .soc. Arbeitsp.                         1

7/Čsl. živnost. obchod.                                  15

8/Čsl. národ. Demokrat.                                20

9/Komunist. str. Čsl.                                    147

10/Deutsch. Volksverb.                                  2

11/Čsl. strana soc. demokrat.                      43

14/Deutsch-christlich-soc.                             3

Celkem                                                     361 hlasů

Kandidát. Listiny viz. P-187/2

Výsledek voleb na okrese slánském byl tento:

                       Do okresu                  Do země

Lidovci                  2.178 hlasů            1.551 hlasů

Nár.demokr.         3.870                      3.697

Živnostníci            3.524                      3.202

Soc.demookr.       4.950                      4.586

Nár.social.             6.778                      8.336

Republikáni           6.998                      6.985

Komunisté            15.697                   15.299

 

Proti starostovi p. Ant. Ešlerovi byl podán protest, že nemá zaplaceny daně, který byl vyřízen kladně.

Protože náměstek starosty, p. Jos. Jirkovský, byl trvale zaměstnán jako stavbyvedoucí mimo obec, převzal vedení funkce starosty radní, p. Antonín Šourek.

V roce 1928 postavil si domek v Tuřanech při státní silnici p. Bedřich Fronc. (čís. pop. 110). Pan Josef Kšanda v Bysni vystavěl vilu za ½ mil. Kč, přístavbu chlévů a vodovod za 25. tis. Kč, viz přílohu!

Školní rok 1928/29

Počet tříd 4+1 zat. pobočka při II. tř., počet žáků 192, měšť. šk. 15, gymn. 2, jinam 2.

Učitelstvo: Matěj Poláček def. řídící učitel, Aloisie Fialová def. učitelka, Ant. Ibl def. učitel – dán 1.11.1928 do výslužby. Rudolf Pergl,  zat. učitel, Jana Vaňková zat. učitelka, Jarmila Věchtová zat. učitelka, přikázána 1.12.28 na měst. šk. dívčí do Slaného, Karel Volf výp. Uč. 1. 1. 1929-30. 6.1929.

 

V Praze konal se 1. Července 1928 sjezd legionářů, na 40.000 jich prošlo pražskými ulicemi. Sjezdu zúčastnili se i legionáři z naší obce.

V Brně byla konána velkolepá  výstava  soudobé kultury. I naše škola tam zaslala četné výkazy.

Italská výprava vzducholodí Italia k prozkoumání krajů kolem severní točny se nezdařila. Vzducholoď, řízená generálem Nobilem, ztroskotala a vůdce i posádka, v níž byl též Čech Dr. František Běhounek, vězněni mnoho dní polárními ledy, zachráněni. Nobile zachráněn letadlem, ostatní ruským ledoborcem  „Krasinem“.

28. 9. 1928 odhalen ve Slaném „na Hájích“ krásný pomník hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi.

28. 10. holdovalo v Praze na Hradě p. presidentu republiky T. G. Masarykovi 25.000 dětí a na Staroměstském náměstí byl odhalen pomník francouzskému dějepisci, příteli českého národa, Arnoštu Denisovi, za účasti presidenta republiky, vlády a tisíců obecenstva.        

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář