Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1911

12. 12. 2015

 

                           Rok 1911

 

Ve věcech obecních jest k zaznamenání, že provedeny dne 30 dubna volby do obec. zastupitelstva, proti nimž podán p. Frant. Posledníkem, krejčím na Tuřanech protest, který do dnešního dne ( 15/7) vyřízen není. V záležitosti vodní dospělo se k zadání vodovodu firmě Pekař a Vačkář v Karlíně. Přibližný obnos na tento vodovod odhadnut na  30.000 K.  Nebyla to práce lehká, zejména když jako po celou dobu kdy o opětné zásobování obce vodou ze strany Biseňské se jedná, různí skrytí nepřátelé svým krtčím způsobem upřimné pracovníky hanili, vady, za něž nikdo nemůže aneb chyby, které sami ti kritikové dříve zavinili, na tyto strkajíce. Avšak nezvratná vůle většiny obecního zastupitelstva prospěti co nejvíce obci, šla přes tyto nájezdy k vytčenému cíli.

Studna v Bisni, která byla původně 13 metrů hluboká při průměru 1,45m byla na 16 metrů prohloubena, rozměr její pak určen na 3m průměru. Mimo pramen, který dříve byl uznáván za dostatečný obec zásobovati ( což se při řádné zkoušce mylným okázalo), nahloubily se prameny ještě dva a hodně mocnější než původní, které pak způsobily, že voda při hloubení musela býti čerpána strojem silným a po vyzdění studny dnes do 6 ½ metru, v této do výše 5,20 m vstoupla. Takže jest oprávněna naděje, že prameny jsou na 1 600 hektolitrů denně mocni. Další práce a celkové výlohy budou uvedeny ku konci tohoto projednání na konci roku 1911.

Počasí  jarní bylo vlhké, práce počaly brzo, již před sv. Josefem sily se řepy – pak nastaly větry, zimy a nepohody, že obilí, které zaseto do brázdy zimní vyšlo pěkné, které do brázdy až na jaře orané špatně. Nejhůř ale v tom jsou řepy. Nejranější ( 14/3) kde jindy nebylo slýcháno, že by se v tu dobu byly sely, okázaly se nejlepšími, ony pak později ještě dnes (17/7) nejsou zpracovány. Největší pak zlo, které je mohlo potkati, jest ukrutné množství mšic, které na listech jsou a tyto ničí. Deště jsou jen místní, my pak jsme tak nešťastni, že zde vůbec neprší.  Obilí až na jarky a někde oves, jest až jako zázrakem zachovalé, traviny první slabé, druhé žádné. Ceny obilí byly pokračováním cen loňských až do července, kde nabídkou nového uherského obilí, klesly o 4 K. na 1 q.

Záplavy myší, které se zdály, že pominuly, opět se počínají okazovati.

V ohledu politickém v I. Pololetí tohoto roku bylo významné, že na místo místodržitelské v Praze dosazen hrabě Fr. Thun, který již dříve místodržícím byl a který povýšen do stavu knížecího a že po rozpuštění říšské rady provedenými volbami propadla vládní Křesťansko sociální strana (v Čechách do jednoho, v Rakousích většinou, sami vůdcové a předsedové sněmovny) následkem čehož propuštěn ministerský předseda bar. Bienrth a na jeho místo povolán někdejší předseda ministerstva baron Pantsch. Změna osob, jestli také změna jednání dokáže budoucnost. Nová říšská rada svolána ku 17/7. V zákulisí se punktují Českoněmecké smiřovačky. Tyto přeneseny až do r. 1912 s výsledkem málo slibným. K urovnání těchto sporů a tím také uspořádání financí zemských, nutí nejvíce jak čeští, tak němečtí učitelé, kteří žádají upravení svých platů.

Vláda vídeňská, v níž v čelo po pádu Pantschově postaven hrabě Stügh a do níž povoláni dva čechové. Dr. Trnka odbor železniční a Dr. Brát odbor ministra orby, nezasahuje žádným způsobem do jednání, ač viděti, že tím Němcům nadržuje. Totéž i v kruzích nejvyšších.

                            

V záležitostech obce zdejší nerozhodnut zůstal rekurs p. Posledníka u správního soudního dvora podaný. Studna i se stavbou vodovodu dokončena 17/8. Vodovod, který skýtá nadbytek hodně lepší vody než byla z pramene prvého, funguje správně a voda rozvedena novým potrubím po obci. Zařízeny též výtokové stojany a čtyři požární hydranty. Zařízením tím a ještě jinými mezi stavbou nastalými změnami vstouplo vydání na vodovod a konečná jeho cena jest 32.000 K.

Rok samotný může býti zaznamenán jako kritický. Sucho v první polovici nastalé dodrželo, takže vydatný déšť přišel 20/9. Ač vše na pohled jako zázrakem se zachovalo, bylo viděti při sklizni, že obilniny vyvinuly jen stéblo hlavní, odnož všecka odumřela. Okopaniny utrpěly nejvíce, nebylo zláštností řepy osm metrických po korci, nejlepší tam, kde uvykly na 130 q po korci bylo 50q. Celkový průměr byl by asi 30q. Dle toho dopadly i kampaně v cukrovarech. 3-6 týdnů a nebývalá cena suroviny 40 K takže cukrovary, které neměly předprodáno pochodily výborně, ty však co měly předprodáno asi průměr za 25 K, dopadly špatně. Brambory byly v tom ještě hůře. Někde se nesklidily ani semena a ještě ty, co se sklidily, nebyly k jídlu. Počaly se sem voziti hned brambory od jinud, z nichž však málo které byly dobré i jedlé, za to výborné byly dovážené z Holandska za cenu 8-9 K. za 1q.

Následkem této pícní neúrody vyprodalo se dosti dobytka za cenu podružnou. Jen dojné krávy, an mléko až na 20-22 hal. Za jeden litr vstoupl, nabylo opět ceny velké. Cena normální byla 1K 4hal, nebylo však vzácností získat za pěknou krávu i 1K 20hal. Za 1q, kdežto tlustá se prodala za 1K, voli za 1K 04hal.

Ceny obilní, které celý rok neutrpěly žádných velkých nárazů (nikdy mnoho neklesly ani najednou nevstoupaly) byly asi v průřezu následovné: 1q pšenice 24-26K, žita 22-23K, ječmene 19-22K, ovsa 16-22K, bramborů 7-9K, řepy 2,40-2,50K. Na řepu přidaly cukrovary podle smluvené ceny 20 hal. A odpustily přebrané semeno.

Podzim byl vlhký, takže semena dobře se povedla a osení bujně vyšlo a se zakořenilo. Jen myši hrozí opět zničiti veškerou námahu rolnictva. Za poznámku stojí, že zmohla se v tomto roce zvěř tolik, že škody na plodinách, nejvíce na jarkách byly nevídané. Zajíců i koroptví střeleno ve všech revírech třikrát tolik než v rocích normálních. Vyplnilo se opět, že když jsou myši, žere škodná tyto a nechává na pokoji zvěř. Ku konci roku předešlého poznamenal jsem, že poměry hospodářské byly dobré a politické ne zrovna slibné, dnes musím říci, že perspektiva v obou směrech není valná a volati:

„Roku 1912 budiž příznivější“!

 

                                                     Zlonický

                                                    starosta

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář